Publications

הארגון הבינלאומי של לקבוצת האחים המוסלמים.. רשתות השפעה ומינוף בעולם

AED 30

Buy Now

978-9948-846-73-4

0 Views

Books


הארגון הבינלאומי של לקבוצת האחים המוסלמים.. רשתות השפעה ומינוף בעולם


תקציר

לארגון הבינלאומי יש חשיבות מרכזית אצל האחים המוסלמים, לא רק שהוא ממלא את תפקיד הזרוע החיצונית של הקבוצה, ואף מנהל את רשתות המימון והעסקים שלה בחו"ל, והוא מחזיק בכמה זרועות תקשורת במדינות אירופה מה שמקל עליו להשפיע על דעת הקהל הבינלאומית, על מנת לשרת את מטרות הקבוצה והפרויקט הפוליטי שלה.

הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים אינו מוגבל לענפים שלו במדינות ערב, ובמדינות האיסלאם והמערב בלבד, אלא גם כולל כמה זרמים של האסלאם הפוליטי התואמים אתו מבחינת חזון, מטרה וגישה כללית כמו למשל קבוצת אל-דאעווה ורפורמה באיראן.

העקרונות האינטלקטואליים והדתיים העומדים מאחורי הקמת הארגון הבינלאומי, בין אם אלה הקשורים לאוניברסאליות של אל-דאעווה, לפרופסורה של העולם או להחייאת הח'ליפות האסלאמית, מבטאים השקפה עליונה ופרשנות שגויה של מושג הדת האסלאמית, הדוחה את הרעיון לשלוט בעולם בשם הדת, גם סותרים במקביל את התפיסה המודרנית של המדינה הלאומית, שמעלה את ערך האזרחות ושמירה על הריבונות הלאומית, בעוד האידיאולוגיה של האחים המוסלמים והפילוסופיה שממנה מתבסס הארגון הבינלאומי אינה מאמינה בגבולות גיאוגרפיים, ורואה כי העולם כולו מייצג את הבסיס של מדינת האחים הטרקונטיננטלית.

בתקופה בה הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים מבקש לאחד ולתאם עמדות עם ארגוני הבת שלו, המציאות המעשית מעידה אחרת, אז חילוקי דעות ופילוגים רבים התעוררו בתוך הארגון, במיוחד כשהוא מתעלמ מהספציפיות של המדינות בהן נמצאים ארגוני האחים, ועוקפ אותם, ומאמצ עמדות העוינות את האינטרסים הלאומיים שלהם, כפי שקרה במהלך הפלישה העיראקית לכווית ב -2 באוגוסט 1990, כאשר הארגון לקח צד עם עיראק, מה שגרם לאחים המוסלמים בכווית לנתק את הקשר שלהם עם האחים המוסלמים במצרים.

מבנה הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים אינו שונה מאוד מהמבנה המרכזי של האחים המוסלמים, אז יש דמיון ברור בין היחידות הארגוניות והמנהליות משני הצדדים, במיוחד ביחס למוסדות המרכזיים המזוהים עם הארגון, שכוללים את המדריך הכללי של הארגון הבינלאומי, משרד ההדרכה הכללי לארגון הבינלאומי ומועצת שורה הכללית של הארגון הבינלאומי, אשר מנהלת את משימות הארגון הבינלאומי של הקבוצה, ומתאמת בין הענפים השונים שלו. אבל מה שמייחד את הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים הוא שיש הרבה ארגונים פוליטיים, דתיים, תקשורתיים ואינטלקטואליים המזוהים איתו באופן לא רשמי, והם מבצעים משימות רבות שמשרתות את מטרות הקבוצה והפרויקט הפוליטי והדתי שלה, כמו: האיגוד הבינלאומי של חוקרים מוסלמים ואיגוד הארגונים האיסלאמיים באירופה, אשר התקנה של הארגון הבינלאומי אינה מתייחסת אליה, אך היא מאמצת את עמדות הארגון הבינלאומי בנושאים רבים.

למדינות המועצה לשיתוף פעולה למדינות ערב במפרץ יש חשיבות רבה לארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים, מכמה שיקולים שחלקם מתייחסים למימון פיננסי, וחלקם מתייחסים לנוחות הפיכת חברות המפרץ לאחים , נוכח שליטתם של ארגוני האחים במדינות אלו על מוסדות החינוך, התרבות והדת העוסקים בחינוך ובעיצוב אוריינטציות המודעות של חברי החברה, במיוחד הצעירים החדשים, בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת, אך עם תחילת המילניום החדש רוב מדינות המפרץ החלו להבין את הסכנה של ארגוני האחים האלה, ולנקוט באמצעים כדי להתעמת איתה ולפעול לייבוש משאביה ולצמצם את פעילותה, בין אם באמצעות פירוק, איסור על פעילותה או סיווגו כארגון טרור.

למרות שהארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים התגאה בנוכחותם של סניפים במדינות ערב רבות, וביכולתו לתאם ביניהם, ניסיונותיו המתמשכים להציב את האינטרס של קבוצת האם מעל הסניפים הללו, ואי התחשבות בספציפיות של המדינות בהן הם נמצאים, הביאו לעלייה בביקורת על אופן ניהול הארגון הבינלאומי, החלו לעלות שאלות וסוגיות, כמו: מדוע עמדת המדריך הכללי אינה בינלאומית, והצורך שלא להגביל אותה לאחים מצרים בלבד? מדוע הארגון הבינלאומי לא מפסיק למלא את תפקיד האפוטרופוס על ארגוני הבת של האחים? זה לא הצטמצם לנקודה זו, אבל הביקורות הללו התפתחו מאוחר יותר להפרדה של ארגונים בת רבים של האחים מקבוצת האם, ומהארגון הבינלאומי.

בתקופה שבה הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים סבל מאז המהפכה ב-30 ביוני 2013 ברפובליקה הערבית של מצרים, מצב חסר תקדים של חולשה, שגרם לו לא לשלוט בארגוני האחים האחרים במדינות רבות בעולם, ולנטוש זמנית את המטרות האוניברסאליות שביקש להשיג, עם זאת, הוא החל לאמץ אסטרטגיה חדשה שמטרתה להכיל את הלחצים והמגבלות העומדים בפני הקבוצה מצד, ולהתמקד בהימצאות במדינות המהוות עבורו מקלט בטוח, ולהבטיח את המשך פעילותו שבאמצעותה הוא מגן על הקבוצה ומקדם את האידיולוגיה שלה.

 


: 10-August-2021



Reviews (0)


       


Related Publications