Publications

Organisasi Antarabangsa Ikhwanul Muslimun: Jaringan Pengaruhnya di Dunia

AED 30

Buy Now

978-9948-811-23-7

0 Views

Books


Organisasi Antarabangsa Ikhwanul Muslimun: Jaringan Pengaruhnya di Dunia


Ringkasan Eksekutif

Organisasi antarabangsa sangat penting bagi Ikhwanul Muslimun, bukan hanya kerana ia memainkan peranan sebagai cawangan luaran kumpulan itu, tetapi juga kerana ia adalah salah satu sumber pendanaan utamanya—ia menguruskan rangkaian wang dan perniagaannya di luar negara—dan ia memiliki banyak cawangan media di negara-negara Eropah yang mengembangkan pengaruhnya dalam pendapat umum antarabangsa, dengan cara yang memenuhi tujuan kumpulan dan projek politiknya.

Organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun tidak terhad kepada cawangannya di negara-negara Arab dan Barat sahaja, tetapi juga merangkumi beberapa aliran politik Islam yang sesuai dengannya dari segi visi, matlamat dan pendekatan umum juga, seperti Kumpulan Dakwah dan Reformasi di Iran.

Premis intelektual dan keagamaan yang berdiri di belakang penubuhan organisasi antarabangsa, sama ada yang berkaitan dengan “kesejagatan dakwah,” “kepimpinan dunia,” atau “kebangkitan Khilafah Islam”, ia menyatakan pandangan yang merendahkan dan salah tafsir mengenai konsep agama Islam yang menolak idea untuk menguasai dunia atas nama agama. Ia juga bertentangan dengan konsep moden negara bangsa, yang mengangkat nilai kebangsaan dan pemeliharaan kedaulatan negara, sementara ideologi dan falsafah Ikhwanul Muslimun, dari mana organisasi antarabangsanya didasarkan, tidak mempercayai sempadan geografi, dan melihat bahawa seluruh dunia mewakili asas negara Ikhwan transnasional.

Ketika organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun berusaha untuk menyatukan dan menyelaraskan kedudukan dengan organisasi subsidiarinya, kenyataan praktikal menunjukkan sebaliknya: banyak perbezaan dan perpecahan telah muncul di dalam organisasi, terutama kerana ia mengabaikan privasi negara-negara di mana organisasi Ikhwan berada dan melampauinya, serta mengambil kedudukan yang memusuhi kepentingan nasionalnya, seperti yang terjadi semasa pencerobohan Iraq ke Kuwait pada 2 Ogos 1990, ketika itu mereka berpihak kepada Iraq, sehingga mendorong Ikhwan Kuwait untuk melepaskan diri dari Ikhwanul Muslimun di Mesir.

Struktur organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun tidak jauh berbeza dengan struktur utama Ikhwanul Muslimun. Ada persamaan yang jelas antara unit organisasi dan pentadbiran di kedua-dua belah pihak, terutama berkenaan dengan institusi pusat yang berafiliasi dengan organisasi tersebut, yang merangkumi Mursyidul Am Organisasi Antarabangsa, Pejabat Mursyidul Am Organisasi Antarabangsa, dan Majlis Syura Umum Organisasi Antarabangsa, yang menguruskan tugas organisasi antarabangsa kumpulan tersebut dan menyelaraskan pelbagai cawangannya. Tetapi yang membezakan organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun ialah terdapat banyak organisasi politik, agama, media dan intelektual yang berafiliasi dengannya secara tidak rasmi, dan mereka melaksanakan banyak tugas yang memenuhi tujuan, projek politik dan keagamaan kumpulan itu, seperti Kesatuan Cendekiawan Muslim Antarabangsa dan Kesatuan Organisasi Islam di Eropah, yang mana tidak memiliki peraturan khas yang mengarah pada hal organisasi antarabangsa, tetapi mereka menerapkan kedudukan peraturan antarabangsa dalam banyak isu.

Negara-negara anggota Majlis Kerjasama untuk Negara-negara Arab di Teluk sangat mementingkan organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun kerana beberapa pertimbangan, ada yang berkaitan dengan pembiayaan kewangan, dan beberapa daripadanya berkaitan dengan mudahnya pengkhianatan oleh masyarakat Teluk, memandangkan kawalan organisasi Ikhwan di negara-negara ini terhadap institusi pendidikan, budaya dan agama yang berkaitan dengan asuhan, pendidikan dan pembentukan trend kesedaran anggota masyarakat, terutama generasi pemuda baru pada tahun tujuh puluhan dan lapan puluhan yang lalu, tetapi dengan permulaan milenium baru kebanyakan negara-negara Teluk mulai menyedari seperti apa organisasi Ikhwan ini, dan mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya, berusaha mengeringkan sumber daya mereka, serta membatasi kegiatan mereka, baik melalui pembubaran atau melarang kegiatannya atau mengklasifikasikannya sebagai organisasi pengganas.

Walaupun organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun merasa bangga dengan kehadiran cawangan di banyak negara Arab dan kemampuannya untuk berkoordinasi di antara mereka, usaha berterusan untuk mengutamakan kepentingan kumpulan induk daripada cawangan-cawangan ini dan tidak mengambil kira privasi dari negara-negara di mana mereka berada, menyebabkan peningkatan kritikan mengenai bagaimana organisasi antarabangsa mereka dikendalikan, dan persoalan serta masalah yang mulai timbul, seperti: Mengapa kedudukan Mursyidul Am tidak diantarabangsakan, namun tidak perlu hadkannya hanya untuk Ikhwanul Mesir? Mengapa organisasi antarabangsa tidak berhenti menjalankan peranan sebagai penjaga terhadap organisasi anak syarikat Ikhwan? Hal ini tidak terbatas pada titik ini, tetapi kritikan mengenai ini kemudian berkembang menjadi pemisahan banyak organisasi anak syarikat Ikhwan dari kumpulan induk dan organisasi antarabangsa.

Pada saat organisasi antarabangsa Ikhwanul Muslimun mula menderita sejak revolusi 30 Jun 2013 di Republik Mesir dengan keadaan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan organisasi Ikhwanul Muslimun lain di banyak negara di dunia, dan meninggalkan sementara tujuan global yang ingin dicapainya. Namun, mereka mulai mengadopsi strategi baru yang bertujuan untuk menahan tekanan dan sekatan yang dihadapi kumpulan itu di satu pihak, dan fokus untuk hadir di negara-negara yang merupakan “tempat selamat” untuk kumpulan, dan memastikan kesinambungan kegiatannya di mana mereka mempertahankan kumpulan dan mempromosikan ideanya.

 


: 10-August-2021Reviews (0)


       


Related Publications