PEMBINAAN EKONOMI IKHWANUL MUSLIMUN JARINGAN KEWANGAN, AMALAN, DAN PENDANAAN

09 Aug 2021

Publication Thumb

IBAN: 978-9948-846-49-9

AED 30

Available in other languages:

Ringkasan

 • Kepentingan ekonomi Ikhwanul Muslimun, sejak mula, disertai dengan kepentingan dakwah dan politik, sehingga faktor ekonomi, bersama dengan pilihan dakwah dan orientasi politiknya, menjadi salah satu dimensi dasar dalam perumusan visi ideologi kumpulan itu. Selagi perkara itu berakhir dengan kuasa ahli kewangan dan amalan terhadap perkara organisasi dan visi mereka membuat kumpulan itu menjadi - sebagaimana kata-kata salah seorang pemimpinnya yang tidak bersetuju— “— dipimpin oleh para pengurup wang dan bankir, bukannya ulama yang memberi nasihat”.
 • Meneliti fail ekonomi Ikhwanul Muslimun merupakan tugas yang sangat sukar kerana terdapat langkah pencegahan kompleks yang diikuti oleh kumpulan tersebut untuk menghilangkan sumber pembiayaannya dan cara menguruskan kekayaan kewangan dan bidang perbelanjaannya. Hal ini telah membantu mereka berlatih memanipulasi cara-cara untuk menghindari pengawasan pemerintah - dan juga dalaman kumpulan - menggunakan pengalaman hubungan bersejarahnya dengan pemerintah dan badan kehakiman yang penuh ketegangan secara berturut-turut.
 • Wacana ekonomi Ikhwanul Muslimun keluar dari wacana ideologi umum mereka berdasarkan tiga prinsip asas: 1) Islam adalah sistem hidup yang bersepadu dan mencukupi; 2) Islam adalah sistem yang dibentuk dan dibina berdasarkan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan hikmah Nabi dalam sirah dan sunnahnya; 3) Islam adalah sistem yang berlaku di setiap masa dan di semua tempat di dunia.
 • Hubungan erat antara ekonomi dan ideologi dijelmakan sebagai disiplin terpenting dalam pemikiran Ikhwan selain organisasi, dengan analogi berupa penentu pemikiran politik Islam, yang dihadkan oleh Muhammad Abed al-Jabri kepada "suku, harta rampasan, dan akidah" sebagai kunci di mana sejarah Arab Islam dapat dibaca. Adapun di dalam kes Ikhwanul Muslimun, kita dapati bahawa akidah yang berdasarkan agama telah menjadi ideologi, kesukuan yang berdasarkan fanatisme telah menjadi sistem, dan rampasan yang diperoleh secara paksa telah berubah menjadi ekonomi mereka.
 • Ekonomi Ikhwan dibezakan oleh orientasi tujuannya iaitu untuk berkhidmat pada projek intelektual dan politik kumpulan itu, dan ia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai sistem politik; dan bahawa ekonominya adalah ekonomi yang dipolitikkan dan cenderung ke arah keagamaan, semasa kumpulan itu berusaha untuk menggunakan hutang untuk mengembangkan sumber kewangannya dan membina empayar ekonominya. Ekonominya ialah ekonomi perkhidmatan yang bertujuan untuk menembus ke dalam masyarakat juga, yang merupakan ekonomi kekeluargaan yang bersambungan dengan kekerabatan dan persaudaraan antara pimpinan kumpulan dan anasirnya. Di sisi lain, ini adalah ekonomi yang melabur dalam aktiviti pengguna yang mendapat keuntungan cepat dan menghindari melabur dalam barang modal yang akan membina ekonomi negara yang kuat; kerana ia merupakan ekonomi global dan terbuka kepada dunia, sehingga membolehkan kumpulan itu untuk memanfaatkan jurang di beberapa tempat selamat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.
 • Kumpulan ini memberi perhatian khas kepada masalah kewangan dalam dokumen organisasi dan peraturannya, baik dari segi kaedah pengumpulan, aspek perbelanjaan, atau pengagihan tanggungjawab pentadbiran. Ia juga telah mewujudkan dalam struktur pentadbirannya kedudukan juruaudit, bendahari dan jawatankuasa kewangan sebagai elemen pentadbiran untuk mengawal pergerakan dana dalam struktur organisasinya. Hal ini disebabkan kesedarannya akan pentingnya wang dalam memperkuat kekuatan organisasi, memastikan kesinambungan dan kebebasannya, serta menunjukkan "ketelusan" di hadapan pengikutnya, meningkatkan keyakinan mereka terhadap kepemimpinannya, dan menguji sejauh mana kesediaan mereka berkorban untuk kumpulan.
 • Setelah berpindah ke Kaherah pada tahun 1932, Al-Banna dan kumpulan Ikhwan mendapat sokongan dari beberapa parti politik. Mereka adalah yang memandang kumpulan itu sebagai entiti dakwah pendidikan yang meluas secara sosial dan tidak terlibat dalam politik, serta mendapat keuntungan dari dana pemerintah dan sokongan kuasa Barat juga, yang diketuai oleh pihak berkuasa pendudukan Inggeris, dan berjaya menyesuaikan diri dengan dasar-dasar yang diikuti di Mesir setelah merdeka dan menggunakannya dalam pengembangan kekayaan kewangannya.
 • Cita-cita besar kumpulan ini untuk menerapkan visi holistik dalam menangani masalah agama dan dunia dan isu-isu bangsa, negara, individu dan masyarakat - terutama setelah transformasinya pada masa kemudian menjadi pemain serantau dan antarabangsa dalam arena politik, serta rangkaian kewangan global berkat organisasi antarabangsa - mendorong kepemimpinannya untuk memperluas sumber kewangan masyarakat untuk memasukkan selain sumbernya "sendiri", yang diwakili oleh sumbangan, derma, dan dana zakat, adalah sumber "institusional" yang diwakili dalam pelaburan projek secara langsung atau tidak langsung bergabung dengan kumpulan.
 • Kumpulan ini memperkukuhkan kehadirannya di negara-negara Barat, dengan mengawasi projek-projek yang dikenali sebagai "perdagangan halal", sehingga meningkatkan jumlah wang yang dikumpulkannya dari keuntungan syarikat-syarikat yang beroperasi di luar negara. Projek-projek kumpulan ini juga mendapat kemudahan pentadbiran dari sejumlah pemerintah asing berkat kemahiran mereka dalam mengeksploitasi undang-undang negara itu, hubungan ideologinya dengan pemerintahnya, kepentingannya yang disuaikan dengannya, dan kemampuannya yang digunakan untuk mencapai keuntungan geopolitik.
 • Penglibatan Ikhwan dalam institusi negara dan masyarakat pada saat Mesir mengalami lebih banyak ekstremisme dalam wacana organisasi pengganas telah memicu keprihatinan mengenai pengaruh Ikhwan yang semakin meningkat dalam pasaran kewangan dan perniagaan, terutama sejak akhir tahun lapan puluhan. Ia juga mulai mengganggu sistem pemerintahan negara itu, terutamanya kerana laporan media sibuk dengan tindakan dan gerakan pengganas pada masa itu. Kecurigaan pemimpin Ikhwanul Muslimun sering memburukkan lagi ketakutan rejim terhadap syarikat penempatan wang yang dikendalikan oleh anggota kumpulan itu.
 • Kalangan politik, keselamatan dan berpendidikan di Eropah menyatakan keprihatinan mereka mengenai pergerakan dana kumpulan itu yang berada di luar kawalan dan pertumbuhan pengaruhnya yang menakutkan terhadap barisan umat Islam Eropah, yang mana menjadi bahagian penting bagi kewarganegaraan negara tempat mereka tinggal. Di antaranya ialah Nadia Sminate, ketua Jawatankuasa Keganasan Balas di Parlimen Belgia, yang pada bulan Disember 2017 menganggap bahawa pemberdayaan Ikhwan di Eropah menyumbang pelemahan integrasi umat Islam ke negaranya, sambil menambah bahawa perkara itu meluas ke "eksploitasi sumber kewangan mereka dalam menyebarkan fahaman ekstremisme dan penggunaan tanah Eropah sebagai batu loncatan untuk kegiatan pengganas mereka di dunia".
 • Kedatangan kumpulan itu ke Mesir merupakan ujian yang sebenar terhadap niatnya, kerana ia berusaha dari sudut ekonomi untuk menggunakan pengurusan ekonomi untuk mengembangkan kekayaan kewangannya dan mencapai projek politiknya untuk mengembalikan kekhalifahan Islam, sehingga dengan demikian, ekonomi negara itu mengalami penurunan yang luar biasa, seperti yang dinyatakan oleh penurunan penilaian kredit ekonomi Mesir.
 • Ekonomi adalah salah satu tonggak strategi Ikhwan, setelah kejatuhan pemerintahannya, untuk menolak tekanan keselamatan di satu pihak dan melemahkan negara Mesir dalam perang ekonomi jangka panjang di sisi lain. Ini adalah strategi yang didasarkan pada penggunaan jaringan institusi pengurupan wang, bank dan kawasan perdagangan yang kompleks, serta hubungan yang terjalin dengan mafia dadah, peniaga mata wang, orang Mesir di negara asing dan lain-lain demi mencapai kestabilan ekonomi di Mesir. Strategi ini bagi pihak negara Mesir telah memenuhi ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mencerminkan tekadnya untuk menggerakkan sepenuh tenaga dalam menghancurkan kerajaan wang Ikhwan dengan mengeluarkan sejumlah keputusan dan undang-undang yang memperkuat cengkaman keamanannya demi mengepung sumber kuasa kumpulan tersebut dan membongkar jaringannya.
 • Kesinambungan kumpulan sebagai faktor keseimbangan geopolitik dan titik persimpangan kepentingan strategik menjadikannya kekuatan serantau dan antarabangsa yang bertaruh untuk bertahan hidup dan menggunakannya sebagai media dan tekanan politik pada rejim Arab dan apa yang diperlukan dalam hal mengubah pengabaian terhadap aktiviti dan pergerakan yang dilarang atau mencurigakan yang berkaitan dengan aspek kewangan khasnya. Memang, Qatar dan Turki menganggap kumpulan itu sebagai kuda trojan untuk campur tangan dalam urusan negara-negara di rantau ini.