Ikhwanul Muslimun Keadaan Penubuhan dan Pengasasan

16 Mar 2021

Publication Thumb

IBAN: 978-9948-8741-8-8

AED 30

Available in other languages:

Ringkasan Pergerakan – Ikhwanul Muslimun ditubuhkan pada tahun 1928 oleh Hassan Al-Banna, seorang guru sekolah rendah di Ismailiyah, pada masa ketika Mesir berada di bawah pemerintahan kolonial Inggeris. – Kemunculan Ikhwanul Muslimun terjadi sebagai akibat dari sekumpulan transformasi sosial, demografi, bandar, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Mesir pada pertiga pertama abad kedua puluh, dan membentuk persekitaran pendorong di antara mereka demi munculnya banyak pergerakan sosial dan ugama yang berusaha mengubah keadaan ini, terutama dengan kegagalan para elit pemerintah dalam mencari jalan keluar yang efektif untuk masalah yang berlaku di masyarakat pada masa itu. – Ikhwanul Muslimun berjaya menggunakan konteks sosial, ekonomi dan politik Mesir pada pertiga pertama abad kedua puluh demi membina sebuah komuniti yang terbentuk daripada kelas terpinggir dan miskin yang mempercayai idea dan orientasi kumpulan itu. – Keadaan ekonomi yang buruk, tidak adanya keadilan sosial, serta perbezaan kelas yang teruk tercermin dalam situasi sosial mayoritas masyarakat Mesir yang mengalami keadaan terpinggir dan kemiskinan pada sepertiga pertama abad kedua puluh, dan keadaan ini membuka jalan bagi kemunculan Ikhwanul Muslimun. – Penyebaran gerakan mubaligh Kristian di Mesir pada sepertiga pertama abad kedua puluh juga merupakan salah satu sebab di sebalik kemunculan Ikhwanul Muslimun, kerana Hassan Al-Banna, pengasas kumpulan itu, memanfaatkan perkara ini, dan dia merasa diwajipkan untuk menghadapi gerakan ini. – Pendidikan menjadi salah satu titik masuk terpenting dalam perubahan visi Hassan Al-Banna dan kumpulannya, yang melaburkan pemahaman mereka dalam isu khalayak, serta mereka sering menuntut perbaikan keadaan negara yang semakin merosot di bawah pendudukan Inggeris. Pendidikan tetap menjadi kaedah pilihan bagi Ikhwanul Muslimun untuk menyebarkan idea dan ideologi mereka. – Konteks sejarah di mana Ikhwanul Muslimun muncul ditandai dengan aktiviti intelektual, politik, dan kolektif yang kuat, yang terwujud dalam konflik antara pelbagai arus Ikhwanul Muslimun: Keadaan Penubuhan dan Pengasasan mengenai isu identiti dan modenisasi, sifat sistem pemerintahan dan proses pembangunan, serta gerakan pemodenan dengan idea dan visi yang terbuka kepada Barat ialah faktor penting dalam kemunculan kumpulan keugamaan yang menentang aliran dan idea semacam ini; dan visi Islam alternatif tidak termasuk matlamat politik. – Punca visi dan idea yang disokong oleh Ikhwanul Muslimun ialah kerana rujukan yang luas, seperti: pemikiran Khawarij dan Ibnu Taymiyyah, dan rujukan dekat yang difokuskan terutama pada pelopor kebangkitan semula Islam, seperti: Jamal al-Din Al-Afghani, Mohammad Abduh, Mohammad Rashid Rida, dan Abu al-A’la al-Mawdudi. – Sejak penubuhannya, Ikhwanul Muslimun telah mengatur struktur pemerintahan yang ketat, dengan organisasi hierarki yang terdiri daripada sel, unit pentadbiran dan wilayah, dan institusi pusat. Salah satu institusi ini membentuk sayap ketenteraan yang disebut “Al-Nizham Al-Khas” (Sistem Khas). Ikhwanul Muslimun mempunyai rangkaian aktiviti dan projek sosial, pendidikan dan ekonomi, dengan program pendidikan untuk anggota baru yang bergantung pada kedisiplinan dan kebergantungan, serta struktur dan hierarki rahsia pusat ini tetap ada hingga hari ini. – Pada tahap pendirian pada tahun 1928 hingga revolusi 1952, Ikhwanul Muslimun dipengaruhi oleh idea klasik milik pengasas lama kumpulan iaitu Hassan Al-Banna, yang memusatkan perhatian pada sisi advokasi dan berusaha untuk mengislamkan masyarakat dan membangun model Islam dalam pemerintahan, secara progresif dan bertahapan. – Sayyid Qutb, ahli teori Ikhwanul Muslimun, mengemukakan idea garis keras dan menolak nasionalisme sekular yang muncul di Mesir, maka dialah adalah Islamis pertama yang mengisytiharkan perang budaya terhadap Barat, belum lagi kepercayaannya bahawa masyarakat Islam telah kembali ke keadaan pra-Islam yang ada di Semenanjung Arab sebelum munculnya Islam, dan digambarkan dalam tulisannya segala kecacatan, ketidakadilan, kemiskinan moral, dan penguasaan kekuasaan oleh sebahagian pihak yang teruk itu, yang menurutnya memungkinkan untuk membuat perundangan dan menentukan prinsip keadilan dan kebenaran sesuai dengan perspektif dan kepentingannya. – Walaupun terdapat banyak tokoh penting yang memberikan sumbangan tertentu kepada kemunculan Ikhwanul Muslimun dan orientasi umumnya, Hassan Al-Banna dan Sayyid Qutb dapat dianggap sebagai orang yang paling penting keperibadiannya (bagi Pengenalan kumpulan). Alasan yang pertama ialah kerana Al-Banna menetapkan asas untuk pembinaan organisasi dan ideologi kumpulan dan tujuan umumnya, yang membentuk idea kedua yang berupa asas yang menjadi alasan bagi organisasi ekstremis dan pengganas untuk mempraktikkan keganasan dan menghasut untuk menjatuhkan rejim pemerintah. – Idea dan ideologi yang dikembangkan oleh Hassan Al-Banna adalah asas struktur organisasi dan pentadbiran Ikhwanul Muslimun, yang berusaha untuk menerjemahkan idea dan prinsip ini di lapangan, terutama berkaitan dengan projek politiknya dalam mencapai kekuasaan dan menguasai dunia